hỏi đáp

Why do window regulators break and stop working?

Tại sao bộ điều chỉnh cửa sổ bị vỡ và ngừng hoạt động?

Nói chung, tuổi thọ của bộ điều chỉnh cửa sổ là 5 ~ 7 năm, nhưng tùy thuộc vào lý do dưới đây: Thiết kế OE -Thiết kế cấu trúc yếu làm cho bộ điều chỉnh cửa sổ có tuổi thọ ngắn. Môi trường khác nhau -Nhiệt độ sẽ cực đoan ở một số quốc gia, và sự giãn nở nhiệt và Sự co lại gây ra lỗi Bộ điều chỉnh cửa sổ. -Thời tiết nóng và lạnh gây ra Bộ điều chỉnh cửa sổ với tuổi thọ ngắn. Hành vi lái xe khác nhau -Tần suất mở và đóng...

Đọc thêm →