Tại sao bộ điều chỉnh cửa sổ bị vỡ và ngừng hoạt động?

Why do window regulators break and stop working?

Nói chung, tuổi thọ của bộ điều chỉnh cửa sổ là 5 ~ 7 năm, nhưng tùy thuộc vào lý do dưới đây:

  • Thiết kế OE

-Thiết kế cấu trúc yếu làm cho bộ điều chỉnh cửa sổ có tuổi thọ ngắn.

  • Môi trường khác nhau

-Nhiệt độ sẽ cực đoan ở một số quốc gia, và sự giãn nở nhiệt và

Sự co lại gây ra lỗi Bộ điều chỉnh cửa sổ.

-Thời tiết nóng và lạnh gây ra Bộ điều chỉnh cửa sổ với tuổi thọ ngắn.

  • Hành vi lái xe khác nhau

-Tần suất mở và đóng cửa sổ.

-Cửa xe bị đóng sầm thường xuyên.

-Mở cửa sổ khi cửa sổ đóng băng.

  • Điều kiện cửa xe

-Lý do chính tại sao bộ điều chỉnh cửa sổ có thể bị hỏng là doMặcVà rách từ

Ma sát.

-Thất bại của các bộ phận cửa xe sẽ làm cho bộ điều chỉnh cửa sổ tăng ma sát và rút ngắn

Tuổi thọ:

  • Điều kiện cửa xe ô tô-kênh cao su bị hư hỏng

-Lý do chính tại sao bộ điều chỉnh cửa sổ có thể bị hỏng là doMặcVà rách do ma sát.