Hàn

Robot hàn tự động hóa

Tại bộ phận hàn của han Yale, robot hiện đại được sử dụng để sản xuất các bộ phận có độ chính xác và tính nhất quán cao, đồng thời đảm bảo hiệu quả sản xuất cao. Việc sử dụng công nghệ Robot tiên tiến giúp duy trì chất lượng sản phẩm luôn cao trong suốt quá trình sản xuất.

Thông số hàn

Quy trình hàn của han YaLe được kiểm soát tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán tối ưu. Các thông số hàn được thiết lập thông qua một phương pháp khoa học và tiêu chuẩn công nghiệp, đảm bảo một cấu trúc mạnh mẽ và bền cho các sản phẩm của mình. Quá trình này rất quan trọng đối với hiệu suất và tuổi thọ của các bộ điều chỉnh cửa sổ và đảm bảo rằng chúng đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật cần thiết.