Trung tâm chất lượng

Trung tâm chất lượng điều chỉnh cửa sổ

Tại han Yale, cam kết về chất lượng là rõ ràng ở mọi giai đoạn của quá trình sản xuất, bắt đầu từ việc kiểm soát chất lượng ban đầu của vật liệu đến việc lắp ráp cuối cùng. Công ty dành riêng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng của mình, và điều này được phản ánh qua Cách tiếp cận nghiêm ngặt của họ để đảm bảo chất lượng. Từ việc thu thập dữ liệu đến phân tích chi tiết sử dụng các công cụ như ca, CP và CPK, han Yale Sử dụng phương pháp cải tiến liên tục để đảm bảo các sản phẩm họ sản xuất có chất lượng cao nhất. Cam kết chất lượng này kéo dài đến mọi khía cạnh của hoạt động của công ty và là một phần cốt lõi trong Nhiệm vụ của họ để cung cấp cho khách hàng của họ những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể.